Tältä sivulta löydät ajantasaisen tiedon Ketju-hankkeeseen liittyen.

Ketju tekee tartuntavaaran näkyväksi ja varoittaa altistumisesta.

Tästä Ketjussa on kysymys

People walking in public space

Ketju on koronavirukselle altistuneiden digitaalisessa jäljittämisessä auttava älypuhelinsovellus, joka kehitettiin pilottihanketta varten Suomessa keväällä 2020. Vaasan keskussairaalassa tehdyssä pilotissa testattiin, miten Bluetooth-teknologiaan perustuva anonyymi ja tietoturvallinen tartuntaketjujen tunnistaminen toimii.

Pilotin tulokset ja sovelluksen lähdekoodi julkaistaan kesän aikana. Tulevaisuustalo Sitran rahoittamaa pilottia varten teknistä ja toiminnallista selvitys- ja kehitystyötä tekivät teknologiayhtiöt Reaktor, Futurice ja Columbia Road sekä tietoturvayhtiö Fraktal.

Näin Ketju toimii

Liity Ketjuun lataamalla sovellus sovelluskaupasta ja ottamalla se käyttöön aina kotoa poistuessasi.

Kun vietät riittävän pitkän ajan toisen Ketju-sovelluksen käyttäjän lähellä, sovellus tallentaa kohtaamisenne.

Sovellus tallentaa laitteiden välisen kohtaamisen täysin anonyymisti: mitään henkilö- tai sijaintitietoja ei tallennu sovellukseen.

Oireiden ilmaantuessa saat lääkäriltä lähetteen koronavirustestiin.

Lääkäri soittaa sinulle positiivisesta tuloksesta. Samalla lääkäri kysyy, käytätkö Ketju-sovellusta.

Lääkäri antaa sinulle PIN-koodin. Syöttämällä sen sovellukseen jaat tiedon tartunnastasi anonyymisti muille Ketjun käyttäjille.

Aiemmin kohtaamiesi laitteiden sovellukset huomaavat, että joku niiden kohtaama laite on ilmoittanut tartunnasta. Sovellus ilmoittaa käyttäjille mahdollisesta altistumisesta ja ohjeistaa olemaan yhteydessä terveysasemaan.

Mahdollisesta altistumisesta saa tietää vain sovelluksen käyttäjä itse, sillä edes viranomaisella ei ole pääsyä kohtaamistietoihin.

Uutiset

Vaasan keskussairaalassa käynnistyy hanke, jossa terveydenhoitohenkilökunta pilotoi koronaviruksen tartuntaketjujen tunnistamisessa auttavaa Ketju-sovellusta. Sairaalan henkilökunnan keskuudessa tehtävän pilotin tavoitteena on kokeilla koronavirustartuntojen jäljitystyössä käytettävää Bluetooth-teknologiaa sovelluksen ja sen taustajärjestelmän osalta.

Lue tiedote

Ketju-sovelluksen pilotointi alkaa Vaasan keskussairaalassa.

Lue tiedote

Ensihavaintoja Ketju-sovelluksen pilotista Vaasassa: Käyttäjät tyytyväisiä, bluetooth-teknologian soveltuvuutta tartuntojen jäljittämiseen analysoidaan.

Lue tiedote

Usein kysyttyä

24.04.2020

Jotta koronaviruksen aiheuttamat laajat eristämistoimet voidaan purkaa, tarvitaan tehokas järjestelmä epidemian hillitsemiseksi. Se koostuu tartuntaketjujen tunnistamisesta, virukselle altistuneiden testaamisesta ja altistuneiden hoitamisesta ja eristämisestä, jos heillä todetaan tartunta.

Moni maa pystyy jo testaamaan suuria joukkoja kansalaisia, mutta haasteena on jäljitys. Terveysviranomaisten tekemää manuaalista jäljitystä on vaikeaa lisätä tartuntamäärien kasvaessa, eivätkä koronadiagnoosin saaneet ihmiset välttämättä muista kaikkia edellisviikkojen kohtaamisiaan.

Tartuntaketjujen jäljittämistä varten kehitettävät älypuhelinsovellukset mahdollistavat koronavirukselle altistuneiden digitaalisen tunnistamisen. Ne auttavat terveysviranomaisia kartoittamaan altistuneita ja olemaan näihin yhteydessä. Sovellukset eivät korvaa terveysviranomaisten tekemää jäljitystä ja testausta, vaan ne tukevat ja tehostavat prosessia.

15.06.2020

Sovellukset tekevät tartuntaketjujen jäljittämisestä nykyistä nopeampaa ja tarkempaa, mikä helpottaa terveydenhoidon ammattilaisten työkuormaa. Sovellukset eivät korvaa nykyistä terveysviranomaisten tekemää jäljitystä ja testausta, vaan tukevat prosessia ja auttavat kohdistamaan testausresurssit aiempaa tehokkaammin. Sovelluksen kirjaama koronapotilaan kohtaamishistoria on todennäköisesti tarkempi kuin ihmisen muistama versio.

24.04.2020

Sovellukset pitävät kirjaa puhelimen käyttäjän kohtaamista ihmisistä, jotka ovat asentaneet puhelimeensa saman sovelluksen. Ne käyttävät apunaan Bluetooth-teknologiaa, joka päättelee käyttäjien välisiä etäisyyksiä.

Käyttäjien sovellukset ikään kuin keskustelevat keskenään lähettämällä Bluetoothin avulla toisilleen nimettömiä tunnisteita. Jos käyttäjät ovat riittävän lähellä toisiaan riittävän pitkään, sovellukset vaihtavat tunnisteita, ja kohtaamisesta jää merkintä. Jos käyttäjällä diagnosoidaan koronavirustartunta, hän merkitsee sen sovellukseen. Hänen kanssaan lähikontaktissa olleet ihmiset saavat mahdollisesta virukselle altistumisesta ilmoituksen joko sovellukselta tai joissakin malleissa suoraan terveysviranomaiselta.

15.06.2020

Bluetoothiin perustuva sovellus ei tarkkaile käyttäjänsä sijaintia, vaan pitää anonyymisti kirjaa päivän aikana kohdatuista muista älypuhelimista, joihin sovellus on asennettu. Hajautetussa mallissa tiedot kohtaamisista tallentuvat ainoastaan käyttäjän omaan puhelimeen eikä niihin pääse käsiksi edes viranomainen ilman käyttäjän suostumusta.

Android-käyttöjärjestelmässä Bluetoothin käyttäminen vaatii sijaintitietojen sallimisen, mutta Ketju ei tallenna eikä hyödynnä tätä tietoa.

15.06.2020

Vaasassa testattu Ketju-sovellus ei tarkkaile tai tallenna käyttäjän puhelimen sijaintia. Sovellus kirjaa ainoastaan käyttäjien laitteiden välisiä kohtaamisia anonyymisti, ja kohtaamishistoria tallentuu vain käyttäjän puhelimeen. Edes sovelluksen käyttäjä itse ei näe omaa kohtaamishistoriaansa. Siihen pääsevät käsiksi korkeintaan terveysviranomaiset joissakin malleissa ja hekin vasta sovelluskäyttäjän annettua suostumuksensa.

Android-käyttöjärjestelmässä Bluetoothin käyttäminen vaatii sijaintitietojen sallimisen, mutta Ketju ei tallenna eikä hyödynnä tätä tietoa.

24.04.2020

Malleja on karkeasti jaoteltuna kolme: keskitetty, hajautettu ja niiden yhdistelmä. Keskeisin erottava tekijä on se, kuinka paljon tietoa terveysviranomaiset saavat sovelluskäyttäjien kohtaamisista.

Hajautetussa mallissa sovelluksen käyttäjältä ei kysytä mitään henkilötietoja, eivätkä terveysviranomaiset näe käyttäjien kohtaamishistoriaa lainkaan. Jos käyttäjällä diagnosoidaan koronavirus, hän kertoo siitä sovellukselle, joka lähettää hänen kahden viikon aikana kohtaamilleen käyttäjille ilmoituksen.

Keskitetyssä mallissa käyttäjä antaa puhelinnumeronsa heti sovelluksen lataamisen yhteydessä. Puhelinnumerot ja käyttäjien kohtaamishistoria ovat tiedossa salatussa ja keskitetyssä viranomaisrekisterissä. Jos käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, terveysviranomainen näkee heti koko käyttäjän kohtaamishistorian ja altistuneiden puhelinnumerot.

Yhdistelmämallissa sovelluksen käyttäjä voi halutessaan pysyä täysin anonyyminä, mutta hän voi mahdollisen altistumisen yhteydessä kertoa puhelinnumeronsa terveysviranomaiselle. Terveysviranomainen voi sen jälkeen olla yhteydessä altistuneeseen jatkotoimenpiteiden, kuten testaamisen ja mahdollisen karanteenipäätöksen, tiimoilta.

15.06.2020

Ei. Ketju kehitettiin Vaasassa tehtävää pilottihanketta varten.

15.06.2020

Vaasan keskussairaala pilotoi koronaviruksen tartuntaketjujen tunnistamisessa auttavaa teknologiaa toukokuussa 2020. Sairaalan henkilökunnan keskuudessa tehtävän pilotin tavoitteena oli kokeilla koronavirustartuntojen jäljitystyössä käytettävää Bluetooth-teknologiaa sovelluksen ja sen taustajärjestelmän osalta.

Pilotissa palvelua käytti rajattu joukko Vaasan keskussairaalan työntekijöitä, jotka esittivät testiympäristössä sekä kansalaisia että terveysviranomaisia. Pilottiin osallistuvat henkilöt testasivat ainoastaan järjestelmän toimivuutta eivätkä antaneet esimerkiksi oikeita potilastietojaan. Pilotissa käytettiin tekaistuja tartuntadiagnooseja.

Pilotin tulokset ja sovelluksen lähdekoodi julkaistaan kesän aikana.

15.06.2020

Pilotissa käytetty sovellus pohjautuu niin sanottuun hajautettuun malliin, jossa sovelluksen käyttäjältä ei kysytä henkilötietoja. Käyttäjän kohtaamishistoria tallentuu anonyymisti ainoastaan hänen puhelimeensa, eikä hän näe sitä itse.

Yhteystiedot

Verna Vuoripuro, Reaktor

+358407563088, verna.vuoripuro@reaktor.com


Arttu Tolonen, Futurice

+358414330243, arttu.tolonen@futurice.com

Toteuttajat

Yhteistyössä