Alla nyheter

Vasa centralsjukhus inleder ett pilotförsök där vårdpersonal testar Ketju-applikationen, som digitalt identifierar personer som utsatts för coronaviruset. Syftet med pilotförsöket är att testa Bluetooth-tekniken som används för att spåra coronavirusinfektioner. Fokusen ligger på den tekniska funktionaliteten i applikationen och dess grundsystem.

Pressmeddelande